Zobrazit filtry

Výtvarná výchova


Český jazyk, Počet výsledků: 0

Výuka výtvarné výchovy probíhá na ZŠ na prvním i druhém stupni. Jejími prvky jsou: prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností, prvky vizuálně obrazného vyjádření, uspořádání objektů do celků, přístupy k vizuálně obrazným vyjádření, osobní postoj v komunikaci