Zobrazit filtry

Specifické poruchy učení


předškoláci 4-6 let, Počet výsledků: 5

Kategorie obsahuje produkty zvlášť vhodné k nápravě specifických poruch učení, které jsou často označovány zkratkou SPU. Do těchto poruch zahrnujeme dyslexii (porucha čtení), dysgrafii (porucha psaní), dysortografii (porucha pravopisu), dyskalkulii (porucha počítání) a další.