Zobrazit filtry

Výtvarná výchova


4. - 5. třída, Počet výsledků: 1

Výuka výtvarné výchovy probíhá na ZŠ na prvním i druhém stupni. Jejími prvky jsou: prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností, prvky vizuálně obrazného vyjádření, uspořádání objektů do celků, přístupy k vizuálně obrazným vyjádření, osobní postoj v komunikaci