Zobrazit filtry

Specifické poruchy učení


Přírodopis, Počet výsledků: 0

Kategorie obsahuje produkty zvlášť vhodné k nápravě specifických poruch učení, které jsou často označovány zkratkou SPU. Do těchto poruch zahrnujeme dyslexii (porucha čtení), dysgrafii (porucha psaní), dysortografii (porucha pravopisu), dyskalkulii (porucha počítání) a další.