Zobrazit filtry

Počítání na prstech a znázornění čísla


Najdete zde znázornění počtů do 5 na jedné ruce a do 10 na obou rukách. Dále zde najdete znázornění čísel do deseti různými způsoby.