Zobrazit filtry

Fyzika


Produkty k zakoupení, Počet výsledků: 0

Výuka fyziky na ZŠ probíhá na vyšším stupni, žáci se seznamují s látkami a tělesy, jejich charakteristikou a měřením, pohybem a vzájemným působením sil. Další kapitolou jsou vlastnosti tekutin - Pascalův a Archimédův zákon. Navazuje téma energie - vztah vykonané práce a změny energie tělesa, přijaté a odevzdané teplo apod.Dále jsou žáci seznámeni s problematikou zvukových dějů, elektromagnetismu (elektrický obvod, magnetické pole), závěrem výuky na ZŠ je téma vesmíru - gravitační síly, pohyby planet, sluneční soustava)